OMÜ Kurupelit Kampüsü Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Atakum / Samsun

Kromatografi ve Kütle Spektrometrisi Birimi

Anasayfa » Kromatografi ve Kütle Spektrometrisi Birimi

KROMATOGRAFİ ve KÜTLE SPEKTROMETRİSİ BİRİMİ GENEL TANITIM

Merkezimizin Kromatografi ve Kütle Spektrometrisi Biriminde, SHIMADZU Marka 8040 Model LC MS/MS sistemi, SHIMADZU Marka QP2010 Ultra Model GC-MS sistemi ve BIO-RAD Marka QUEST PLUS 10 Model Orta Basınçlı Sıvı Kromatografisi sistemi bulunmaktadır.

LC-MS/MS ve GC-MS sistemleri ile bir karışımdaki maddeler fizikokimyasal özelliklerine göre ayrılarak, kütle dedektörü ile kalitatif ve kantitatif olarak analiz edilmektedir.  Orta Basınçlı Sıvı Kromatografisi sistemi, farklı kromatografi tekniklerinin kombinasyonunun kullanılması ile biyomoleküllerin her formunun saflaştırılmasına imkan verir.

Kromatografi ve Kütle Spektrometrisi Biriminde bulunan laboratuvarlar.

LC MS_MS Laboratuvarı

GC-MS Laboratuvarı

Orta Basınçlı Sıvı Kromatografi Laboratuvarı

Bilgi ve proforma talepleriniz için bizi arayabilirsiniz: