OMÜ Kurupelit Kampüsü Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Atakum / Samsun

Çevre Ölçüm Analiz Birimi

Anasayfa » Birimler » Çevre Ölçüm Analiz Birimi

KİTAM Çevre Ölçüm Analiz Laboratuvarı

Atık su analizleri, suyun bulunduğu, kullanıldığı veya uzaklaştırıldığı her alanda canlılara ve çevreye zarar vermemesi amacıyla gerçekleştirilen anlık veya periyotlu analiz çalışmalarıdır. Evsel ve endüstriyel atık suların atık su altyapı tesislerine boşaltımında veya alıcı ortamlara deşarjda atık suların yönetmeliğe uygunluğunun tespitinin yapılması gereklidir ve alıcı ortama her türlü atık su deşarj denetiminde Çevre Kanunu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca Bakanlık yetkilidir.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğine tabi olan kuruluşlar, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ne,  atık suyunda tehlikeli madde bulunduran sektörler de Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği’ne göre ve diğer her türlü atık su oluşumuna neden olan işletmelerin  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın atık su deşarjı ile ilgili belirlemiş olduğu tebliğ, kararname ve yönetmeliklere göre, evsel/endüstriyel atık su analizlerini TÜRKAK tarafından akredite ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş laboratuvarlara yaptırmak zorundadır.

OMÜ KİTAM Çevre Ölçüm Analiz Birimi, Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (KİTAM) bünyesinde yer alan atık su analiz laboratuvarıdır. KİTAM’ da  TS EN ISO/IEC 17025 Kalite Yönetim Sistemi kurulmuş olup, Çevre Ölçüm Analiz Birimi’nde akreditasyon çalışmaları devam etmektedir. Akreditasyon süreçleri tamamlandıktan sonra numune alımı ve analiz çalışmalarımız başlayacaktır.

Laboratuvarımızda yapılan analizler aşağıda yer almaktadır.

  • Fiziksel parametre ölçümü (pH, sıcaklık, iletkenlik, tuzluluk, çözünmüş oksijen)
  • Askıda katı madde (AKM)
  • Çözünmüş katı madde (ÇKM)
  • Toplam katı madde (TKM)
  • Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ)
  • Krom (+6) Cr+6
  • Yağ ve Gres

 

Bilgi ve proforma talepleriniz için bizi arayabilirsiniz: