OMÜ Kurupelit Kampüsü Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Atakum / Samsun

OMÜ Kalite Politikası ve Birim Politikamız

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, kaynakları etkin kullanan, sürekli iyileştirme felsefesini benimseyen, bağımsız tüm birimlerini bütüncül bir sistem içerisinde değerlendiren ve paydaşlarını sisteme dahil eden bir kalite yönetim anlayışına sahiptir.

Merkezimiz ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve araştırıcılarla işbirliği yaparak, ileri teknoloji alanları başta olmak üzere bilimsel ve teknolojik araştırmalara alt yapı ortamı oluşturmak, deneysel araştırma ve uygulamalara ilişkin güvenilir, tekrarlanabilir, nitelikli çalışmalar yürütmeyi benimsemektedir.

Bilgi ve proforma talepleriniz için bizi arayabilirsiniz: