OMÜ Kurupelit Kampüsü Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Atakum / Samsun

İnce Film Kaplama Laboratuvarı

Anasayfa » Malzeme Birimi » İnce Film Kaplama Laboratuvarı

Kalınlığı birkaç mikrometreden, birkaç Å’ a kadar olan tabakalara ince film denir. Son yıllarda yapılan araştırma ve geliştirme çalışmaları arasında büyük bir ivme kazanan ince filmler, elektronik aygıt teknolojisinin temelini oluşturmaktadır. Çok geniş bir yelpazede kullanım alanına sahip olan ince filmlerden elde edilen performans oldukça önemli bir parametredir. Bunun nedeni elde edilen performansın üretim teknikleriyle doğrudan ilişkili olmasıdır. Üretim teknikleri ve üretim koşullarındaki farklılıklar ince filmlerde hacimli malzemelerde bulunmayan pek çok özelliği ortaya çıkarmaktadır. Bu özellikler, ince film malzemelere hacimli malzemelere göre üstün özellikler kazandırmakta ve yeni çalışmaların önünü açmaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ince filmlerin üretilmesinde birbirine alternatif olabilecek yeni üretim teknolojileri ortaya çıkmış ve geliştirilmiştir.

Merkezimiz bünyesinde kurulmuş olan İnce Film Laboratuvarında bulunan cihazlar:

 1. VAKSİS PVD Handy/2T Termal Buharlaştırma İnce Film Kaplama Sistemi,
 2. LAURELL WS-400B-6NPP Döndürerek Kaplama Sistemi,
 3. OPTOSENSE-OPT-MMB01 Daldırmalı Kaplama Sistemi
 4. NT-MDT SOLVER NEXT Atomik Kuvvet Mikroskobu,
 5. FYTRONIX FY-7000 Güneş Simülatörü,
 6. FYTRONIX F-7000 Kuantum Verimlilik Cihazı,
 7. FYTRONIX FYHT-8000 Hidrotermal Sentez Cihazı,
 8. MEMMERT Etüv
 9. PROTHERM Tüp Fırın
 10. PROTHERM Kül Fırın

TERMAL BUHARLAŞTIRMA İNCE FİLM KAPLAMA SİSTEMİ

CİHAZIN ÖZELLİKLERİ

KULLANIM ALANLARI

İnce film kalınlığı nanometre boyutundan mikrometrelere kadar uzanan çeşitli katman malzemelerine verilen isimdir. Elektronik aygıt üretimi, optik kaplamalar ve fotovoltaik uygulamalar gibi yüzey mühendisliği gerektiren birçok alanda tercih edilen yöntemlerdendir.

 • Malzeme Ve Metalurji Mühendisliği
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği
 • Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
 • Fizik
 • Kimya gibi alanlarda konuyla ilgili çalışmaları olan akademisyenlerimiz ve sanayide bu alanda üretim yapan firmaların ar-ge çalışmaları kapsamında bu cihazımızdan faydalanabilirler.

DÖNDÜREREK KAPLAMA (SPİN COATİNG)

CİHAZIN ÖZELLİKLERİ
 • 100-12000 rpm Dönüş hızı
 • Otomatik dispenser
 • Güçlü vakum özelliği
 • Çapı 1 cm ile 15 cm aralığında olan dairesel altlıklar ve kenar uzunluğu 12 cm’ ye kadar olan altlıklar üzerine kaplama yapılabilir.
KULLANIM ALANLARI

Döndürerek kaplama yöntemi inorganik, organik ve inorganik/organik çözelti karışımları ile yarıiletken film üretimi için yaygın olarak uygulanabilir. Döndürerek kaplama yöntemi rijit alttaş üzerine fotorezist kaplama, sensörler, koruyucu kaplamalar, boya kaplamalar, optik kaplama, membranlar ve mikroelektronik gibi değişik uygulamalarda kullanılmaktadır.

 • Malzeme Ve Metalurji Mühendisliği
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği
 • Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
 • Fizik
 • Kimya

DALDIRARAK KAPLAMA (DİP COATİNG)

CİHAZIN ÖZELLİKLERİ
 • Ayarlanabilir Dipping/Pulling hızı 0-200 nm/min
 • 150 ml daldırma haznesi
 • Maksimum örnek uzunluğu: 80mm
 • Hassasiyet +/-%0.05
 • Stepper motor
 • Programlama opsiyonu
 • 200 °C’ye kadar sıcaklık kontrolü
 • Dwell time/Dry time 0-999sn
KULLANIM ALANLARI

Daldırarak kaplama yöntemi inorganik, organik çözeltiler ile optik ve yarıiletken film üretimi için yaygın olarak uygulanabilir. Daldırarak kaplama yöntemi hazırlanan çözelti içine kullanılan altlık malzemesinin belirli bir hızla daldırılıp ve yine aynı hızla geri çekilmesi ile koruyucu kaplamalar, boya kaplamalar, optik kaplama gibi değişik uygulamalarda kullanılmaktadır.

 • Malzeme Ve Metalurji Mühendisliği
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği
 • Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
 • Fizik
 • Kimya

HİDROTERMAL SENTEZ

CİHAZIN ÖZELLİKLERİ
 • Yüksek basınç reaktörü
 • Reaksiyon sıcaklığı: 24 oC – 280 oC
 • 100 ml PTFE yada siyah karbon: TFE örnek tutucu
 • PID Sıcaklık kontrolör
 • Sistem, iç basıncı, sıcaklık veya çözelti hacmi veya harici gazla düşük ila yüksek basınç arasında otomatik olarak ayarlar.
 • Sistemi otomatik olarak açma-kapama ve tutma.
 • Reaksiyon tamamlandığında sistem otomatik olarak hava soğutma sistemi ile soğur.
 • Sistem ısıtma hızı ile kontrol edilir.
 • XYZ koordinatlarında homojen sıcaklık
 • Reaksiyon zamanı: 1 sa -24 sa yada daha fazla
KULLANIM ALANLARI
 • Toz, nanotoz malzemelerin sentezlenmesi
 • Mikroyapı veya nanoyapıdaki ince film sentezi
 • Reaksiyon süresi ile malzemelerin nano boyutunun kontrolü
 • Reaksiyon sıcaklığı ile nano boyut ve nano yapının kontrolü
 • İç basınçla nano boyut ve nano yapının kontrolü
 • Dış basınç ile malzemelerin yapısının kontrolü
 • Çözelti pH’ı ile malzemelerin yapısının kontrolü
 • Isıtma oranı ile malzemelerin yapısının kontrolü
 • Atomik oranlarla malzemelerin yapısının kontrolü

Sistem aşağıdaki malzemeleri üretir;

 • Bütün seramik materyaller
 • Bioseramikler
 • Polimer nanokompozitler
 • Polimerler
 • Metal karışımlar
 • Organometalik karışımlar
 • Metal karışık nanokompositler
 • Biocam seramik materyaller
 • Karbon temelli materyaller
 • Grafen, Grafen Oksit
 • Bor bazlı malzemeler
 • Substrat üzerine metal oksit kaplama filmlerin kaplanması
 • Substrat üzerine kaplama biyoseramik filmler
 • Grafen-nanokompozit malzemeler
 • Nanokompozit metal oksit maddeler
 • Metal oksit yarı iletkenleri
 • Bor nitrür, bor karbür
 • Herhangi bir alt tabaka üzerinde film büyümesi
 • Akü malzemeleri
 • Güneş pili malzemeleri
 • Ferroelektrik malzemeler
 • Piezzo malzemeleri
 • PL malzemeleri
 • Kalkoljid malzemeleri
 • Biyomateryaller
 • Hibrit malzemeler ve daha fazlası,

Sistemi kullanma potansiyeli olan alanlar aşağıdaki gibidir;

 • Malzeme Ve Metalurji Mühendisliği
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği
 • Elektrik Mühendisliği
 • Fizik
 • Kimya

GÜNEŞ SİMÜLATÖRÜ CİHAZI

CİHAZIN ÖZELLİKLERİ
 • Bakım Gerektirmeyen Güneş Simülatörü (FSS)
 • I-V sistemi, kaynak ölçer
 • Voltaj aralığı: -24 V ila +24 V
 • Akım aralığı: 100 nA ila 500 mA
 • I-V Solar IV yazılımı
 • Güneş pili probları
 • Kalibre Edilmiş Referans güneş pili
 • 400 nm – 1100 nm arası 19 bağımsız olarak kontrol edilen LED dalga boyu
 • 6 IEC dalga boyu bandının ön panel kontrolü
 • Hızlı açma / kapama
 • Fabrikada kalibre edilmiş AM1.5G spektral eşleşme
 • Kullanıcı tarafından saklanabilir spektrum
 • Fabrikada kalibre edilmiş yoğunluk
 • Kullanıcı tarafından yapılandırılabilen yoğunluk ofseti
 • Ön panel LED’i Hata göstergesi
 • USB İletişim
 • IEC 60904-9, JIS C 8912 ve ASTM E 927-05 için Sınıf AAA teknik özelliklerini karşılar.
 • 1 güneşte 2 ”X 2” aydınlatma alanı
 • Nominal veya değişken 8 ”(203 mm) uzaklaşma mesafesi
 • Çalışma düzleminden -0,6 ”ila 4,6” (-15 mm ila 117 mm) arasında yükseklik ayarı
 • PV Hücre Yerleşimi Göstergesi
 • Kolay Ayarlanabilen ışık ayarı
 • 90o ile yukarı, aşağı veya yana bakacak şekilde monte edilebilir
 • Döner aksesuar
 • Kararlı çıkış için sıcaklık kontrollü
KULLANIM ALANLARI

Bu sistem, boya duyarlı güneş pilleri, kuantum noktaları güneş pilleri, Organik güneş pilleri, Silikon Güneş pilleri, çeşitli güneş ışığı yoğunluğu altındaki ince film güneş pilleri gibi tüm güneş pillerinin tüm fotovoltaik ve foto iletken özelliklerini, 0,1 W / cm2’den 1500 W/m2’ye kadar analiz eder.

Bu sistem tam bir akım voltajı (I-V), akım zamanı (I-t) ve güç voltajı (P-V) ölçüm ortamıdır.

Bu cihazın kullanım alanları;

 • Malzeme Ve Metalurji Mühendisliği
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği
 • Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
 • Fizik
 • Kimya
Bilgi ve proforma talepleriniz için bizi arayabilirsiniz: