OMÜ Kurupelit Kampüsü Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Atakum / Samsun

Malzeme Birimi

Anasayfa » Malzeme Birimi

Toz Kırınım Laboratuvarında bulan Rigaku marka Smartlab model cihaz ile kayaçların kristalin malzemelerin ince filmlerin ve polimerlerin kalitatif ve kantitatif incelemeleri yapılabilir. Birçok alanda kullanılan sistem ile reflektivite (yansıma) ve küçük açı X-ışını saçınımı (SAXS) ölçümleri ince film kalınlığı ve yüzeyin pürüzlülüğü tekstür ve stres analizleri yapılabilmektedir.

Termik Analiz Laboratuvarında bulunan Bruker Marka Tensor 27 model cihazla malzemelerin fonksiyonel grupların belirlenmesine yardım ederken, TA marka DMAQ800,SDTQ600 cihazları ile bir maddenin veya bu maddenin türevlerinin belli bir sıcaklık programı altında özelliklerinde meydana gelen değişiklerin incelenmesi, tepkimede absorplanan veya açığa çıkan ısının ölçülmesi için kullanılmaktadır. INSTRON marka 5982 model Üniversal Test Cihazı ile çekme deneyi yapılarak malzemelerin mekanik özelliklerini belirlemek için kullanılmaktadır.

Malzeme biriminde bulunan laboratuvarlar.

X Ray Laboratuvarı

Termal Analiz Laboratuvarı

İnce Film Kaplama Laboratuvarı

 

Bilgi ve proforma talepleriniz için bizi arayabilirsiniz: