OMÜ Kurupelit Kampüsü Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Atakum / Samsun

Biyoteknoloji Birimi

Anasayfa » Birimler » Müdürlük » Biyoteknoloji Birimi

Biyoteknoloji birimi; canlılardaki genetik yapıların incelenmesi, genetik çeşitliğinin belirlenmesi, gen haritalarının çıkarılması, genetik akrabalıkların ortaya konulması, hastalıkların genetik temellerinin araştırılması, gıda, tarım, sağlık sektörüne hammadde sağlayacak protein, enzim, ilaç etken maddeleri ve diğer biyoteknolojik ürünlerin geliştirilmesi gibi projelerin hayata geçirilmesinde; araştırmacılara ortam ve imkan sağlamak üzere kurulmuştur.

Moleküler biyoloji ve biyoteknoloji alanında en son teknolojilere sahip cihazların bulunduğu birimimizde kurumsal veya bireysel tüm araştırma projelerine, projenin planlama aşamasından başlanarak, altyapı ve hizmet desteği verilmektedir. Bunun yanı sıra cihaz kullanımı ve analizlerle ilgili eğitimler düzenlenmekte ve sertifika verilmektedir.  

Biyoteknoloji biriminde bulunan laboratuvarlar.

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Bioreaktör Laboratuvarı

Liyofilizatör Laboratuvarı

DNA-RNA Özütleme Laboratuvarı

Doku Kültürü Laboratuvarı

İklim Odası Laboratuvarı

RT-PCR Laboratuvarı

DNA Dizileme Laboratuvarı

Mikroarray Laboratuvarı

 

 

 

Bilgi ve proforma talepleriniz için bizi arayabilirsiniz: