OMÜ Kurupelit Kampüsü Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Atakum / Samsun

ORTA BASINÇLI SIVI KROMATOGRAFİ

30.04.2020
ORTA BASINÇLI SIVI KROMATOGRAFİ

 

TEMEL PRENSİPLER

Kromatografi, çeşitli moleküllerin ayrılması ve saflaştırılması ve miktar tayininde kullanılan bir tekniktir. Kromatografide bir hareketli faz (sıvı veya gaz) ve bu hareketli fazı geçirerek ayrımın yapılmasını sağlayan bir sabit/durağan faz (katı veya sıvı) bulunur.

Kromatografide yapılan ayrımın esası, mobil faz eşliğinde verilen örneğin sabit faz içinde, sabit fazla girdiği etkileşimlere bağlı olarak kolondan farklı zamanlarda çıkmalarına dayanır. Dakika cinsinden ölçülen bu değer, çıkış zamanı veya alıkonma zamanı (retention time, RT) olarak adlandırılır. Kullanılan hareketli faza göre genel olarak iki tip kromatografi yöntemi vardır. Bunlar  gaz kromatografisi ve sıvı kromatografisidir.
Günümüzde, daha yüksek basınçta mobil faz verilmesini sağlayarak daha yüksek çözünürlükte ayrım yapılmasını sağlayan yüksek basınçlı/performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca son yıllarda HPLC’ye göre daha az basınçla çalışan orta basınçlı sıvı kromatografisi (MPLC) tekniği de kullanılmaya başlanmıştır.

Orta Basınçlı Sıvı Kromatografisi tekniği olan NGC™ kromatografi sistemleri, farklı kromatografi tekniklerinin kombinasyonunu kullanarak biyomoleküllerin her formunun saflaştırılması için genel bir saflaştırma platformu sağlar. Bu sistem ayrıca saflaştırma protokollerini geliştirmek ve optimize etmek içinde kullanışlıdır.

Orta Basınçlı Sıvı Kromatografisi ile ayrılan fraksiyonlar, sisteme bağlı olan BIO_RAD Marka BioFrac Model Fraksiyon Toplayıcı cihazı ile ayrı tüplerde istenen hacimde toplanabilir.

CİHAZIN ÖZELLİKLERİ

Modüler bileşenler, NGC™ kromatografi sisteminin hem laboratuvar şartlarına hem de uygulama ihtiyaçlarına göre düzenlenmesineimkan verir. Bu ihtiyaçlar değiştikçe, sistem yeniden düzenlenebilir ve sorunsuz bir şekilde güncellenip, yükseltilebilir.

Akış hızı, ölçüm kapasitesi, tamponların karıştırılması kontrol edilebilir ve uygulamanın aşamaları takip edilebilir.

NGC Quest Plus10 Kromatografi sistemi aşağıdakileri modülleri içerir:

 • İki adet Sistem pompası (F10 pompası içerir)

Akış Hızı: 3,650psi (25.2MPa: 252 Bar) basınçta 0,001-10 mL/dak

Küçük ölçekli hazırlık saflaştırma işlemleri için uygundur

Analitik HPLC ayrımları için de kullanılabilir.

 • Mikser

İki sistem pompasından gelen tamponları uygulanan metoda göre ayarlanan oranlarda karıştırarak homojenize eder.

 • Örnek enjeksiyon valfi

Örnek en düşük seviyede kayıp ile sisteme yüklenebilir.

 • Dört dalga boyunda ( 215, 255, 280 ve 495 nm) okuma yapan UV/Visdedektör ile birlikte bir adet konduktivite dedektörü (Proteinler için 280 nm, Nükleikasitler için 255 nm)

Mevcut Kolonlar:

– High Q (Strong Anion Exchange, -N+(CH3)3) : protein ve plasmid saflaştırma

– UNOsphere Q (Strong Anion Exchange, -N+(CH3)3) : protein ve plasmid saflaştırma

– UNOsphere Q (Strong Anion Exchange, SO3-) : protein ve plasmid saflaştırma

– Protein A (Affinite Kromatografi): Antikor Saflaştırma

– IMAC (Affinite Kromatografi): His-bağlı rekombinant protein saflaştırma

– P-6 (Jel Filtrasyon, Poliakrilamid): Proteinlerin büyüklüklerine göre ayrımı

KULLANIM ALANLARI

NGC™ kromatografi sistemleri protein peptid nükleikasit monoklonalantikor ve diğer küçük moleküller gibi çeşitli tipteki moleküllerin izolasyonuna saflaştırılmasına ve analizine imkan verir.

• Rekombinant protein saflaştırılması
• Monoklonalantitor saflaştırılması
• Virüslerin protein preparatlarının uzaklaştırılması
• Hastalık teşhisi için plazma proteinlerinin analizi

 • Gen anlatımının belirlenmesi farklılaşma ve patolojik durumların saptanması
 • Patojenlerin tespiti
 • Onkolojik çalışmalar
 • Genetiği değiştirilmiş organizmalar
 • Genotiplendirme
 • DNA hasarının tespiti
 • İlaç endüstrisi
ÖRNEK ÇALIŞMALAR

 

Bilgi ve proforma talepleriniz için bizi arayabilirsiniz: