KİTAM Altyapı Projesi

Karadeniz  İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi(KİTAM) Altyapı Projesi 

Bu proje kapsamında KİTAM' da bulunan cihazlarla daha etkin ve verimli hizmet verilebilmesi için sarf ve demirbaş malzemelerin temini ve merkezin hizmet standartlarının yükseltilmesi amaçlanmaktadır.