Kitam Yönetimi

Merkez Müdürlüğü
 
Yrd. Doç. Dr. Kemal BİLGİN
Telefon: 0362 3121919 - 1621 E mail: kemal.bilgin@omu.edu.tr
Merkez Müdürü    
 
   
     

Yönetim Kurulu
 
Prof. Dr. Ömer ANDAÇ  Telefon: 0362 3121919 - E mail: oandac@omu.edu.tr
Doç. Dr. Murat TERZİ Telefon: 0362 3121919 - E mail: mterzi@omu.edu.tr
Doç. Dr. Kemal YILDIZLI Telefon: 0362 3121919 - E mail: kyildizli@omu.edu.tr
Doç. Dr. Levent MERCAN Telefon: 0362 3121919 - E mail: lmercan@omu.edu.tr

Danışma Kurulu
 

Prof.Dr.İslam GÜNDÜZ

Telefon: 0362 3121919 - E mail: gunduzi@omu.edu.tr

Prof.Dr.Ahmet Hilmi ÇON

Telefon: 0362 3121919 - E mail: ahmeth.con@omu.edu.tr

Prof.Dr.Kürşat DEMİRYÜREK

Telefon: 0362 3121919 - E mail: kursatd@omu.edu.tr

Prof.Dr.Ahmet PİŞKİN

Telefon: 0362 3121919 - E mail: apiskin@omu.edu.tr

Doç.Dr.Cenk YARDIMCI

Telefon: 0362 3121919 - E mail: cyardimci@omu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Elif ŞEN  Telefon: 0362 3121919 - E mail: elif.sen@omu.edu.tr

Birim Sorumluları
 

Prof. Dr. Ömer ANDAÇ 

 

E mail: oandac@omu.edu.tr

Görüntüleme ve Karakterizasyon Birimi    

Doç. Dr. Kemal YILDIZLI

Telefon: 0362 3121919 -

E mail: kyildizli@omu.edu.tr

Malzeme Birimi    

 

Telefon: 0362 3121919 -

E mail: 

Biyoteknoloji Birimi