Görüntüleme ve Karakterizasyon BirimiKİTAM MALİ HİZMET TABLOSU
 

GÖRÜNTÜLEME VE KARAKTERİZASYON BİRİMİ

KODU CİHAZ / KİT ADI VERİLEN HİZMET ADI İŞLEM SÜRESİ       FİYAT
GK100 LC-MS/MS Yöntem geliştirme 3-7 gün 900 TL/İşlem
GK101 LC-MS/MS Kalitatif analiz (İlk 5 bileşen) 3-7 gün 100 TL/Örnek
GK102 LC-MS/MS Kantitatif analiz (İlk 5 bileşen) 3-7 gün 150 TL/Örnek
GK103 LC-MS/MS Kalitatif analiz(İlave bileşen başına) 3-7 gün 50 TL/Örnek
GK104 LC-MS/MS Kantitatif analiz(İlave bileşen başına) 3-7 gün 50 TL/Örnek
GK105 LC-MS/MS Ekstraksiyon 3-7 gün 100 TL/İşlem
GK106 LC-MS/MS Numune hazırlama 3-7 gün 100 TL/İşlem
GK107 LC-MS/MS Kütüphane tarama  3-7 gün 100 TL/İşlem              
GK110 Partikül Boyutu Ölçüm
Cihazı
Yaş veya kuru analiz  1-3 gün     100 TL/Örnek 
GK120 Taramalı Elektron Mikroskobu Taramalı elektron mikroskobuSE,
BSE, in-lens SE+BSE, STEM, EDS,
WDS,EBSD, GSR
1-3 gün 100 TL/Saat
GK121 Taramalı Elektron Mikroskobu 1 Set C, Au/Pd kaplama
(1 set en fazla 8 numune ve 8 cm2 alan) 
1-3 gün 50 TL/Set
GK122 LEICA EM UC7 Ultramikrotom kullanımı (Oda sıcaklığında)  1-3 gün      60 TL/Saat
GK123 LEICA EM UC7+ LEICA EM FC7 Ultramikrotom kullanımı
(Kriyagen sıcaklıkta) 
1-3 gün 80 TL/Saat
GK124 LEICA EM KMR3, LEICA EM TRIM2, LEICA EM AC20, LEICA EM TP      Ultramikrotom numune hazırlama
ve sarf malzeme kullanımı
(Cam bıçak yapıcı, trimleme, doku takip vs.)                                              
1-3 gün                          60 TL/Saat                           

GENEL HİZMETLER

KODU HİZMET TANIMI FİYAT
K100 Numune Alım Hizmeti (Araç temini talep sahibine aittir) 300 TL/Gün
K110 Cihaz Bilgi Eğitimi Anlaşmalı
K120 Laboratuvar Temel Cihazları Kullanım Paket Ücreti * 300 TL/Hafta
K130 Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti (OMÜ 1909 nolu form) Anlaşmalı


1. FİYATLARA KDV DÂHİL DEĞİLDİR.
2. FİYATLAR ÜZERİNDEN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VE (OKÜP) ORTA KARADENİZ ÜNİVERSİTELER PLATFORMU MENSUPLARINA %50 İNDİRİM, DİĞER ÜNİVERSİTELER VE KAMU KURUMLARINA %30 İNDİRİM UYGULANACAKTIR.
3. LC-MS/MS için: FİYATLAR YALNIZ CİHAZ KULLANIM ÜCRETİ OLUP, CİHAZ KULLANIMINDA GEREKLİ OLAN SARF MALZEMELER ARAŞTIRICIYA AİTTİR.
4. ÖRNEKLER NUMUNE KABUL ŞARTLARINA GÖRE GÖNDERİLMELİDİR
5. *HİZMETLER PROJE GEREKSİNİMİNE GÖRE TEK TEK VEYA PAKET HİZMET ÜCRETİ ÖDENEREK KULLANILABİLİR.