Test ve Analiz

   KİTAM MALİ HİZMET TABLOSU
  

BİYOTEKNOLOJİ BİRİMİ 

KODU CİHAZ/KİT ADI VERİLEN HİZMET ADI İŞLEM SÜRESİ FİYAT
BT100 DNA İzolasyon Kiti DNA izolasyonu  1-7 gün 35 TL/Örnek
BT101 RNA İzolasyon Kiti RNA izolasyonu 1-7 gün 70 TL/Örnek
BT102 PCR Cihazı PCR hazırlık(1 bölge) 1-7 gün 20 TL/Örnek
BT103 PCR Cihazı PCR cihaz kullanımı 1-7 gün 20 TL/İşlem
BT104 PCR Cihazı PCR optimizasyonu(Primer araştırıcı tarafından karşılanır) 1-7 gün 300 TL/İşlem   
BT105 PCR Saflaştırma Kiti PCR ürünü saflaştırma 1-7 gün 30 TL/Örnek
BT106 cDNA Sentez Kiti cDNA sentezi 1-7 gün 30 TL/Örnek
BT110 Real Time-PCR Cihazı Real Time PCR hazırlık(1 bölge) 1-7 gün 20 TL/Örnek
BT111 Real Time-PCR Cihazı Real Time PCR optimizasyonu(Primer araştırıcı tarafından karşılanır) 1-10 gün 500 TL/İşlem    
BT112 Real Time-PCR Cihazı Real Time PCR cihaz kullanımı 1-3 gün 20 TL/İşlem
BT120 Yatay Elektroforez Cihazı Agaroz jel elektroforezi 1-3 gün 50 TL/İşlem
BT130 Qubit Florometrik Ölçüm Cihazı       Florometrik dsDNA miktar tayini, 5-10 µg/mL (BR)  1-3 gün 10 TL/Örnek
BT131 Qubit Florometrik Ölçüm Cihazı  Florometrik dsDNA miktar tayini , 0,5-1 ng/mL (HS)  1-3 gün 50 TL/Örnek
BT140 Nanodrop Cihazı Düşük hacimli spektrofotometrik konsantrasyon tayini  1-3 gün 15 TL/Örnek
BT150 Yeni Nesil Dizileme Cihazı Hedef dizileme Örnek sayısı ve proje detaylarına
göre değişmektedir
Ücretlendirme örnek sayısına bağlı
olarak değişmektedir. Birimle görüşünüz.
BT151 Yeni Nesil Dizileme Cihazı 16S Metagenomik Örnek sayısı ve proje detaylarına
göre değişmektedir
Ücretlendirme örnek sayısına bağlı
olarak değişmektedir. Birimle görüşünüz.
BT152 Yeni Nesil Dizileme Cihazı Küçük genom dizileme (Small Genome Sequencing) ≤ 5 Megabaz Örnek sayısı ve proje detaylarına
göre değişmektedir
Ücretlendirme örnek sayısına bağlı
olarak değişmektedir. Birimle görüşünüz.
BT153 Yeni Nesil Dizileme Cihazı Küçük RNA dizileme (Small RNA, miRNA sequencing) Örnek sayısı ve proje detaylarına
göre değişmektedir
Ücretlendirme örnek sayısına bağlı
olarak değişmektedir. Birimle görüşünüz.
BT154 Yeni Nesil Dizileme Cihazı RNA Seq(RNA dizileme, RNA sequencing) Örnek sayısı ve proje detaylarına
göre değişmektedir
Ücretlendirme örnek sayısına bağlı
olarak değişmektedir. Birimle görüşünüz.
BT160 Liyofilizatör Liyofilizasyon 1-7 gün 6 TL/Saat
BT170 Ultrasantrifüj Ultrasantrifüj cihaz kullanımı  1-7 gün  50 TL/Örnek
BT180 Dikey Elektroforez SDS-PAGE  1-7 gün 200 TL/İşlem
BT181 Dikey Elektroforez 2D PAGE  1-7 gün 400 TL/İşlem
BT182 İzoelektrik Fokuslama Cihazı İzoelektrik fokuslama  1-7 gün 700 TL/İşlem
BT183 Western Blotlama Cihazı Western Blot 1-15 gün 400 TL/İşlem
BT184 Jel Görüntüleme Cihazı Jel görüntüleme cihaz kullanım  1-7 gün 80 TL/İşlem
BT190 İklim Odası İklimleme hizmeti 1-12 ay 120 TL/Gün
BT200 Biyoanalizör DNA, RNA, protein analizi 1-7 gün 300 TL/işlem
BT210 Biyoreaktör/Fermentör  Biyoreaktör/Fermentör (otoklav hariç) 1-7 gün 100 TL/Gün
BT220 Mikroarray Sistemi cRNA sentezi +hibridizasyon+yıkama-boyama+tarama                              Hizmet süresi örnek sayısı ve proje
detaylarına göre değişmektedir
Ücretlendirme yapılacak analize
göre değişmektedir. Birimle görüşünüz.
BT221 Mikroarray Sistemi Hibridizasyon+yıkama-boyama+tarama Hizmet süresi örnek sayısı ve proje
detaylarına göre değişmektedir
Ücretlendirme yapılacak analize
göre değişmektedir. Birimle görüşünüz.
BT230 PC–Protein Kromatografisi PC–Protein kromatografisi  Hizmet süresi örnek sayısı ve proje
detaylarına göre değişmektedir
180 TL/Örnek
BT240 Anaerobik Jar Anaerobik jar kullanımı 1-3 Gün 20 TL/Gün
BT241 Soğuk Hava Deposu Soğuk hava deposu kullanımı  1-12 Ay 90 TL/m3/Ay
BT242 Rotary Evaporatör Rotary evaporatör kullanımı 1-3 Gün 20 TL/0-3 Saat
BT243 Vakumlu Santrifüj Vakumlu santrifüj kullanımı  1-3 Gün 10 TL/Saat
BT244 İnkubatör (CO2) İnkubatör (CO2) kullanımı  1-3 Gün 20 TL/Gün
BT245 Kuru Hava Sterilizatörü Kuru hava sterilizatörü kullanımı  1-3 Gün 15 TL/Saat
BT246 Vakumlu Etüv Vakumlu etüv kullanumı  1-3 Gün 15 TL/Saat
BT247 Elektroporasyon Elektroporasyon  1-3 Gün 20 TL/Örnek
BT248 Saf Su Saf su alımı 1-3 Gün 5 TL/Litre
BT249 Ultra Saf Su Ultra saf su alımı 1-3 Gün 10 TL/Litre
BT250 Hücre Sayımı Hücre Sayımı  1-3 Gün 30 TL/İşlem
BT300 Otoklav (Sterilizasyon)* Otoklav (sterilizasyon) kullanımı*  1-3 Gün 30 TL/İşlem
BT301 Etüv* Etüv kullanımı*  1-3 Gün 10 TL/Saat
BT302 Derin Dondurucu (-80°C)* Derin dondurucu kullanımı
(-80°C )* 
1-12 Ay 20 TL/Kutu/Aylık
BT303 Sensörlü Vorteks* Sensörlü vorteks kullanımı *  1-3 Gün 10 TL/0-3 Saat
BT304 Sensörlü Bunsen Ocağı* Sensörlü bunsen ocağı kullanımı *  1-3 Gün 10 TL/0-3 Saat
BT305 Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı* Isıtıcılı manyetik karıştırıcı kullanımı*  1-3 Gün 10 TL/0-3 Saat
BT306 Soğutmalı Santrifüj* Soğutmalı santrifüj kullanımı*  1-3 Gün 20 TL/Saat
BT307 Steril Kabin* Steril kabin kullanımı*  1-3 Gün 20 TL/0-3 Saat
BT308 Orbital Çalkalayıcı* Orbital çalkalayıcı kullanımı*  1-3 Gün 20 TL/Gün
BT309 Stomacher* Stomacher kullanımı *  1-3 Gün 10 TL/İşlem
BT310 Kuru Blok* Kuru blok kullanımı *  1-3 Gün 10 TL/0-3 Saat
BT311 Ultrasonik Homojenizatör* Ultrasonik homojenizatör kullanımı *  1-3 Gün 10 TL/Saat
BT312 Çalkalamalı İnkübatör * Çalkalamalı inkübatör kullanımı *  1-3 Gün 20 TL/0-3 Saat
BT313 Su Banyosu* Su banyosu kullanımı *  1-3 Gün 20 TL/Gün
BT314 İnfrared Sıcaklık Ölçer* İnfrared sıcaklık ölçer kullanımı*  1-3 Gün 10 TL/Gün
BT315 Buzdolabı* Buzdolabı kullanımı*  1-12 Ay 10 TL/Ay
BT316 Kimyasal Dolabı* Kimyasal dolabı kullanımı*  1-12 Ay 20 TL/Ay
BT317 Otomatik Dispenser* Otomatik dispenser kullanımı *  1-3 Gün 10 TL/Gün
BT318 Mikrosantrifüj* Mikrosantrifüj kullanımı * 1-3 Gün 10 TL/0-3 Saat
BT319 Hassas Terazi* Hassas terazi kullanımı* 1-3 Gün 10 TL/0-3 Saat 

GÖRÜNTÜLEME VE KARAKTERİZASYON BİRİMİ

GK100 LC-MS/MS Yöntem geliştirme(1-2 Bileşen) 3-7 gün                     1500 TL                
GK101 LC-MS/MS Yöntem geliştirme(3-5 Bileşen) 3-7 gün 2000 TL
GK102 LC-MS/MS Yöntem geliştirme(6-9 Bileşen) 3-7 gün 3000 TL
GK103 LC-MS/MS Yöntem geliştirme(10 ve üzeri Bileşen) 3-7 gün 6000 TL
GK104 LC-MS/MS Kalitatif Analiz 3-7 gün 200 TL/Numune
GK105 LC-MS/MS Kantitatif Analiz(İlk Numune) 3-7 gün 800 TL+ Standart
GK106 LC-MS/MS Kantitatif Analiz(Ek Numune) 3-7 gün 100 TL/Numune
GK107 Partikül Boyutu Ölçüm Cihazı Yaş veya kuru analiz  1-3 gün 100 TL/Örnek
GK110 GC/MS Yöntem Geliştirme 3-7 gün 2000 TL/Numune
GK111 GC/MS Kalitatif Analiz 3-7 gün 200 TL/Numune
GK112 GC/MS Kantitatif Analiz (İlk Numune) 3-7 gün 800 TL+ Standart
GK113 GC/MS Kantitatif Analiz (Ek Numune) 3-7 gün 100 TL/Numune
GK120 Taramalı Elektron Mikroskobu Taramalı elektron mikroskobu
SE, BSE, in-lens SE+BSE, STEM, EDS, WDS, EBSD, GSR                                                                                           
1-3 gün 200 TL/Saat
GK121 Taramalı Elektron Mikroskobu 1 Set C, Au/Pd kaplama
(1 set en fazla 8 numune ve 8 cm2 alan) 
1-3 gün 30 TL/Set
GK122 LEICA EM UC7 Ultramikrotom kullanımı (Oda sıcaklığında)  1-3 gün 20 TL/Saat
GK123 LEICA EM UC7+ LEICA EM FC7 Ultramikrotom kullanımı (Kriyagen sıcaklıkta)  1-3 gün 30 TL/Saat
GK124 LEICA EM KMR3, LEICA EM TRIM2,
LEICA EM AC20, LEICA EM TP
Ultramikrotom numune hazırlama ve sarf malzeme kullanımı
(Cam bıçak yapıcı, trimleme, doku takip vs.) 
1-3 gün 20 TL/Saat
GK125 Mikrotom İnce Kesit Hazırlama Kesit alma 3-7 gün 80 TL/Blok başı

 

MALZEME VE NANO TEKNOLOJİ BİRİMİ

MN100 INSTRON 5982 100KN Basma/Çekme/3 Nokta Eğme/4 Nokta Eğme 100 kN oda sıcaklığı  1-5 Gün                                                                  60 TL/Örnek
MN110 DSC  (-90°C-550°C)TA Q2000 DSC   1-5 Gün 80 TL/Saat
MN111 DMA DMA (25°C-600°C)TA Q800 DMA  1-5 Gün 60 TL/Saat
MN112 DMA 150°C - 600°C)TA Q800 DMA  1-5 Gün 80 TL/Saat
MN113 TGA/DSC  (25°C-1500°C) TA Q600 SDT  1-5 Gün 100 TL/Saat
MN114 TGA+FTIR  (25°C-1500°C) TA Q600 SDT  1-5 Gün 100 TL/Saat
MN115 FTIR Bruker Tensor 27 FTIR 1-5 Gün 60 TL/Saat
MN120 Renk Ölçüm Cihazı Konica Minolta CM-5  1-2 Gün 20 TL/Örnek
MN130 XRD Toz örnek/ince film kırınım deseni çekimi  1-2 Gün 100 TL/Saat
MN131 XRD Böbrek, mesane ve safra taşı kalitatif analizi  1-2 Gün 60 TL/Örnek
MN132 XRD Kalitatif faz analiz ( desen çekimi  ve ICDD PDF-4+kütüphanesine göre )  1-5 gün 200 TL/Örnek
MN133 XRD Rietveld kantitatif analizi (desen çekimi ve ICDD PDF-4+kütüphanesine göre)  1-5 gün Ücretlendirme yapılacak analize göre
değişmektedir. Birimle görüşünüz. 
MN134 XRD Diğer analizlerde ücretlendirme, yapılacak analizlere göre değişmektedir. 1-5 gün Ücretlendirme yapılacak analize göre
değişmektedir. Birimle görüşünüz.
MN140 AFM NT-MTD 3-7 gün 150 TL/Saat
MN150 PVD Termal Buharlaştırma İnce Film Kaplama Sistemi** 1-7 gün 100,-TL/Saat
MN151 PVD Spin Kaplama Cihazı** 1-7 gün 100,-TL/Saat
MN152 PVD Daldırmalı Kaplama Ünitesi** 1-7 gün 100,-TL/Saat
MN153 PVD Hidrotermal Sentez Cihazı** 1-7 gün 150,-TL/Üretim başına
MN154 PVD Yüksek Sıcaklık Fırını** 1-7 gün 100,-TL/Gün
MN155 PVD Kül Fırını** 1-7 gün 100,-TL/Gün
MN156 PVD Solar Simülatör Ölçer Cihazı** 1-7 gün 100,-TL/Saat
MN157 PVD Kuantum Verimlilik Ölçüm Cihazı** 1-7 gün 100,-TL/Saat  


 

GENEL HİZMETLER  

KODU        HİZMET TANIMI                                                                                                        FİYAT                         
K100 Numune Alım Hizmeti (Araç temini talep sahibine aittir) 300 TL/Gün
K110 Cihaz Bilgi Eğitimi Anlaşmalı
K120 Laboratuvar Temel Cihazları Kullanım Paket Ücreti * 300 TL/Hafta
K130 Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti (OMÜ 1909 nolu form) Anlaşmalı

1. FİYATLARA KDV DÂHİL DEĞİLDİR.
2. FİYATLAR ÜZERİNDEN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VE (OKÜP) ORTA KARADENİZ ÜNİVERSİTELER PLATFORMU MENSUPLARINA %50 İNDİRİM, DİĞER ÜNİVERSİTELER VE KAMU KURUMLARINA %30 İNDİRİM UYGULANACAKTIR.
3. LC-MS/MS için: FİYATLAR YALNIZ CİHAZ KULLANIM ÜCRETİ OLUP, CİHAZ KULLANIMINDA GEREKLİ OLAN SARF MALZEMELER ARAŞTIRICIYA AİTTİR.
4. ÖRNEKLER NUMUNE KABUL ŞARTLARINA GÖRE GÖNDERİLMELİDİR
5. *HİZMETLER PROJE GEREKSİNİMİNE GÖRE TEK TEK VEYA PAKET HİZMET ÜCRETİ ÖDENEREK KULLANILABİLİR. 
6. ** 
BİRİM SORUMLUSU GÖRÜŞÜ ALINARAK HİZMET VERİLECEKTİR. BU HİZMETLERDE SARF GEREKTİĞİ DURUMDA, TÜM SARFLAR HİZMET ALICISINA AİTTİR.