Termik Analiz Laboratuvarı

 
Termogravimetrik Analiz ve Kızıl Ötesi Spektrometre Cihazı (TGFT)
 

CİHAZ   : FTIR SPEKTROFOTOMETRE CİHAZI

MARKA : BRUKER

MODEL  : TENSOR 27

Termogravimetri analizi sırasında çıkan gazlar transfer hattı kullanılarak FTIR cihazına yönlendirilir ve çıkan gazların neler olduğunu FTIR spektrumlarından belirlenir.
 

Kullanım Alanları ve Uygulamalar: 
FTIR ölçüm sistemi, fizik, kimya, biyoloji, gibi alanlarda kullanılmaktadır. Katı ve çözücülerde kütle kaybı, bozulma sıcaklığı tayini, yüzeye çekme / salıverme, korozyon, süblimleşme, oksitlenme / indirgenme gibi uygulama alanları bulunmaktadır.
 

Teknik Özellikleri:
Çözünürlük: 0.4 cm-1
Atmosfer: Azot, Hava, Oksijen
 

Numune Özellikleri:
Katı malzemeler (toz halinde olmaları tercih edilir).
Numune ağırlığı : Yaklaşık 15 mg


Dinamik Mekanik Analiz Cihazı
 

CİHAZ   : TERMİK ANALİZ

MARKA : TA

MODEL  : DMAQ800

DMA, bir örneği mekanik olarak bozan ve örneğin tepkisini ölçen alete verilen genel addır. Deformasyon sinüzoidal olarak, sürekli (basamaklı) şekilde veya sabit bir oran altında uygulanabilir. Deformasyona verilen tepki sıcaklık veya zamanın fonksiyonu olarak gözlenebilir. DMA, malzemelerin üzerine belirlenen bir frekansta artıp azalan yük motoru kullanarak, malzemelerin viskoelastik özelliklerini ölçer. Yüksek hassasiyetteki LVDT duyargacı, örnek üzerindeki çubuğun göreceli pozisyonunu belirler. Malzemelerin dinamik viskoelastik özellikleri, örneğin E' ve E'', gerilim ve gerinim dalga şekilleri üzerindeki σ0, ∈0 ve δ değerlerinden hesaplanabilir.

Kullanım Alanları ve Uygulamalar:
DMA ölçüm sistemi, fizik, kimya, metalurji ve malzeme mühendisliği gibi alanlarda kullanılmaktadır. Polimerler, polimer karışımları, elastomerler, kompozitler, yiyecekler, havacılık malzemeleri gibi uygulama alanları bulunmaktadır.
 
Teknik Özellikleri:
Maksimum yük: 18 N
Minimum yük: 0.0001 N
Frekans aralığı: 0.01 ile 200 Hz
Sıcaklık aralığı: -150 ile 600 ºC
Isıtma hızı: 0.1 ile 20 ºC/dak


Diferansiyel Taramalı Kalorimetre 
(DSC)
 

CİHAZ   : TERMİK ANALİZ

MARKA : TA

MODEL  : DSCQ2000

Diferansiyel Taramalı Kalorimetre Cihazı (DSC); numune ısıtılırken, soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarını ölçer. Bu teknikte, referans ile numuneden gelen veya uzaklaşan ısı farkı sıcaklığa veya zamana bağlı olarak gösterilir. DSC, DTA ile aynı ölçüm prensiplerini kullanır.
Her ikisinde de numune ve referans bulunur. Farklı olarak güç telafisi prensibiyle çalışan DSC’lerde, numune sıcaklığı ile referans sıcaklığı aynı tutulur. Eğer numune ile referans arasında bir sıcaklık farkı saptanırsa, sıcaklığı aynı tutmak için numuneye verilen enerji (güç) miktarı değiştirilir. Bu yolla numunedeki faz değişimi sırasındaki ısı transferi miktarı saptanabilir.

 
 Kullanım Alanları ve Uygulamalar:
DSC ölçüm sistemi, fizik, kimya, metalurji ve malzeme mühendisliği gibi alanlarda kullanılan polimer, kil, ilaç, mineraller, metaller ve alaşımların araştırma-geliştirme çalışmalarında kullanılmaktadır. Camsı geçiş sıcaklığı, erime, süblimleşme, kristallenme sıcaklıkları, entalpi tayinleri, faz değişimi ve ısı kapasitesi gibi uygulama alanları bulunmaktadır.

Teknik Özellikleri:
Sıcaklık aralığı: -90 ºC ile 550 ºC
Sıcaklık doğruluğu: ± 0.1 ºC
Sıcaklık çözünürlüğü: ± 0.01 ºC
Kalorimetre doğruluğu: < ± 0.05 %
Kalorimetre çözünürlüğü: < ± 0.05 %
Kalorimetre duyarlılığı: 0.2 m W
 

Numune Özellikleri:
Katı miktarı maksimum 10 mg. dır.Eş Zamanlı Diferansiyel Termal Analiz Sistemi (SDT)
 

CİHAZ   : TERMİK ANALİZ

MARKA : TA

MODEL  : SDTQ600

SDT (TGA / DTA) eşzamanlı bir tekniktir. Numunenin ağırlık değişimi ve referans ile arasındaki sıcaklık farkı kontrollü bir sıcaklık programı kullanılarak ölçülür.
 
 Kullanım Alanları ve Uygulamalar:
SDT ölçüm sistemi, fizik, kimya, metalurji ve malzeme mühendisliği gibi alanlarda kullanılan polimer, kil, ilaç, mineraller, metaller ve alaşımların araştırma-geliştirme çalışmalarında kullanılmaktadır. Cam geçiş sıcaklığı, erime sıcaklığı, süblimleşme, faz değişimi, ısı kapasitesi, korozyon, yüzeye çekme/ salıverme, kütle kaybı ve oksitlenme / indirgenme gibi uygulama alanları bulunmaktadır.
Teknik Özellikleri:
Sıcaklık aralığı: 25 ºC - 1500 ºC
Ağırlık doğruluğu: 0.1 µg
Ölçüm aralığı: ±200 mg
Isıtma hızı (25 ºC-1000 ºC): 0.1 ile 100 ºC/dak
Isıtma hızı (25 ºC-1500 ºC): 0.1 ile 25 ºC/dak
DTA  duyarlılığı: 0.001 ºC
 
Numune Özellikleri:
Katı malzemeler (toz halinde olmaları tercih edilir).
Numune ağırlığı: yaklaşık 100 mg

 
Üniversal Test Cihazı
 

CİHAZ   : UNIVERSAL TEST CİHAZI

MARKA : INSTRON

MODEL  : 5982

Çekme deneyi, malzemelerin mekanik özelliklerini belirlemek amacıyla kullanılan en yaygın test yöntemidir. Üniversal test cihazında çekme deneyinin haricinde, basma ve eğme testleri de yapılmaktadır.
 
Kullanım Alanları ve Uygulamalar: 
Malzeme mühendisliği gibi alanlarda kullanılmaktadır. Malzemelerin sürekliği, mukavemeti, ve rijitliği belirlenir.
 
Teknik Özellikleri:
Yük kapasitesi: 100 kN
Dikey Test Alanı: 1430 mm
Dikey test alanı: 1930 mm
 
Numune Özellikleri:
Deney parçaları standartlara uygun bir şekilde hazırlanmalıdır.