Mikroskopi Laboratuvarı

Taramalı Elektron Mikroskobu

CİHAZ   : TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU

MARKA : JEOL

MODEL  : JSM-7001F

Taramalı elektron mikroskobumuz, katı malzeme örnekleri ve yüzey detaylarını nanometrik boyutlara kadar üç boyutlu görüntüleme imkanı sunmaktadır. Malzemeleri oluşturan element türleri ve miktarları oransal olarak çıkarılabilmektedir. Cihaz, mevcut doğaltaş, maden cevheri, metalik, polimerik, kompozit malzemeler ve biyolojik dokuların yakın yüzey özelliklerinin saptanabilmesine olanak sağlamaktadır.

KİTAM merkezimizde yapılan çalışmalardan örnek resimler;
 
Bacillus thuringiensis ‘de kristal protein oluşumu. Diş dokusunda dentin tübüllerinin kesit görüntüsü.
Coeloglossum viride türünde tohum görünümü. Orchis pallens türünde papil görünümü.