Kütle Spektroskopi Laboratuvarı


CİHAZ   : LC MS/MS

MARKA : SHIMADZU

MODEL  : LCMS-8040


Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometri Sistemi (LC MS/MS),  kromatografi ve spektrometri sistemlerinin bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş bir sistemdir. Sistem, sıvı kromatografisi ve üçlü kuadropolden (kütle spektrometrisi 1- kollizyon hücresi - kütle spektrometrisi 2) oluşmaktadır. Sistemin iki adet iyonlaştırma kaynağı bulunmaktadır. Birincisi ESI (Elektrosprey iyonizasyon ) ikincisi ise APCI (Atmosferik basınç kimyasal iyonizasyon) dır. Moleküller, iyonlaştırma kaynağında iyonlaşarak (gaz) kütle spektrometrisine geçer. Birinci kütle spektrometride oluşan ana iyonlar m/z (kütle/yük) oranına göre belirlenir. Oluşan bu iyon kollizyon hücresinde kollizyon gazı (Azot) ile parçalanır ve parçalanma sonucu oluşan iyonlar ikinci kütle spektrometrisinde m/z (kütle/yük) oranlarına göre ayrılır. Parçalanma iyonları verileri ile yüksek bir duyarlılık ve kesinlikle kalitatif ve kantitatif analiz yapılabilir.

Teknik Özellikleri:
Yeni geliştirilmiş iyon optikleri teknolojisi ile iyon kaybı en düşük seviyededir. 
Yeni geliştirlmiş kollizyon hücre teknolojisi ile  MRM (Çoklu reaksiyon görüntüleme) ve skan modu ölçümleri yüksek oranda hassastır. Saniyede 555 MRM yapılabilir.
Skan hızı çok yüksektir (15.000 u/sn)
LabSolutions LCMS bilgisayar programı ile cihaz kullanımı, veri analizi ve  çoklu analizlerde veri karşılaştırması işlemleri kolaylaşmıştır.

Uygulama Alanları:
LC MS/MS sistemi, çoklu analit tespitinde, eser miktardaki  analitlerin hassas miktar tayininde kullanılır. Meyve, sebze, süt, et vb. gıda numunelerinde pestisit ve metabolitlerinin, hormon ve metabolitlerinin, aflatoksin-mikotoksin analizleri için kullanılmaktadır.  Doku, serum, plazma gibi biyolojik örneklerde ilaç ve metabolitlerinin ölçümü gibi uygulama alanları da bulunmaktadır. Ayrıca proteomik araştırmalarda proteinlerin karakterizasyonu amacıyla da kullanılmaktadır.