Kültür Laboratuvarı

ULTRASANTRİFÜJ

CİHAZ   : ULTRA SANTRİFÜJ

MARKA : BECKMAN COULTURE

MODEL  : OPTİMA L 100 XP

Santrifüj; ağırlıkları önemli derecede farklı olan maddelerin yer çekimine bağlı olarak ayırımını hızlandıran bir araçtır. Santrifüj işleminde tüpte bulunan partiküller yoğunlukları ve büyüklüklerine göre farklı hızlarda çökerek, ayrılırlar.

Teknik Özellikleri:
Maksimum hız: 100.000 rpm
Maksimum g-kuvveti: 802.400 xg (Tip 100 Ti rotor)
Hız kontrolü:  Ayarlanan hız +/-10 rpm
Örnek dengesizliği toleransı:  +/- 5 mL
Soğutma: Hava
Sıcaklık ayarı: 0 – 40 ℃
Sıcaklık kontrolü: Ayarlanan sıcaklık +/- 0.5 ℃
Nem-arıtma vakum sistemi:  Evet
Uzaktan kontrol: Mümkün
Mevcut rotor tipleri : VTi 65.1, 100 Ti, SW 55 Ti

Uygulama Alanları:
Klinik laboratuvarlarda: Kandan serum veya plazma elde edilmesi, mikroskobik araştırmalar için biyolojik sıvılardaki hücrelerin konsantre edilmesi
Araştırma laboratuarlarında: Üzerinde çalışılacak biyolojik maddelerin izolasyonu  yapılabilir. Örneğin, doku homojenatından hücre ve/veya hücre organellerinin izolasyonu,
OptimaTM L-100XP , daha kısa sürede daha fazla ayrım yapılmasına imkan verir.