Kromotografi Laboratuvarı

NGC (NextGenerationChromatography) SİSTEMİ

CİHAZ   : PROTEİN KROMATOGRAFİ

MARKA : BIORAD

MODEL  : NGC QUEST 10 PLUSKromatografi, çeşitli moleküllerin ayrılması ve saflaştırılması ve miktar tayininde kullanılan bir tekniktir. Kromatografide bir hareketli faz (sıvı veya gaz) ve bu hareketli fazı geçirerek ayrımın yapılmasını sağlayan bir sabit/durağan faz (katı veya sıvı) bulunur.
Kromatografide yapılan ayrımın esası, mobil faz eşliğinde verilen örneğin sabit faz içinde, sabit fazla girdiği etkileşimlere bağlı olarak kolondan farklı zamanlarda çıkmalarına dayanır. Dakika cinsinden ölçülen bu değer, çıkış zamanı veya alıkonma zamanı (retention time, RT) olarak adlandırılır. Kullanılan hareketli faza göregenel olarak iki tip kromatografi yöntemi vardır. Bunlar  gaz kromatografisi ve sıvı kromatografisidir.
Günümüzde, daha yüksek basınçta mobil faz verilmesini sağlayarak daha yüksek çözünürlükte ayrım yapılmasını sağlayan yüksek basınçlı/performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca son yıllarda HPLC’ye göre daha az basınçla çalışan orta basınçlı sıvı kromatografisi (MPLC) tekniği de kullanılmaya başlanmıştır.
Orta Basınçlı Sıvı Kromatografisi tekniği olan NGC™ kromatografi sistemleri, farklı kromatografi tekniklerinin kombinasyonunu kullanarak biyomoleküllerin her formunun saflaştırılması için genel bir saflaştırma platformu sağlar. Bu sistem ayrıca saflaştırma protokollerini geliştirmek ve optimize etmek içinde kullanışlıdır.

Teknik Özellikleri:
ChromLab™ yazılımı NGC cihazının kurulmasına ve kontrolüne, protein ayrıştırılmasının ve manuel olarak uygulanan diğer operasyonların yürütülmesine, saflaştırma yürütmelerinin otomatize edilmesi için metodların programlanmasına, sonuçların hesaplanmasına ve deney raporlarının oluşturulup yazdırılmasına olanak sağlar.
Modüler bileşenler, NGC™ kromatografi sisteminin hem laboratuvar şartlarına hem de uygulama ihtiyaçlarına göre düzenlenmesine imkan verir. Bu ihtiyaçlar değiştikçe, sistem yeniden düzenlenebilir ve sorunsuz bir şekilde güncellenip, yükseltilebilir. Akış hızı, ölçüm kapasitesi, pH nın izlenmesi, tamponların karıştırılması kontrol edilebilir ve uygulamanın aşamaları takip edilebilir.

Uygulama Alanı:
NGC™ kromatografi sistemleri protein, peptid, nükleikasit, monoklonalantikor ve diğer küçük moleküller gibi çeşitli tipteki moleküllerin izolasyonuna, saflaştırılmasına ve analizine imkan verir.
• Rekombinant protein saflaştırılması
• Monoklonalantitor saflaştırılması
• Virüslerin, protein preparatlarının uzaklaştırılması
• Hastalık teşhisi için plazma proteinlerinin analizi