Elektroforez Jel Görüntüleme Laboratuvarı

JEL GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ

Jel ve blot görüntülenmesinde kullanılan birçok donanımı bir arada bulunduran bir sistemdir.

CİHAZ   : JEL DÖKÜMANTASYON SİSTEMİ

MARKA : BIO RAD

MODEL  : CHEMİDOC


Teknik Özellikleri
Stain-free teknolojisine sahiptir.
Yüksek hassasiyette blot görüntülemesi, kaliteli fotoğraf çekimi, ve kullanım kolaylığı dikkat çeken diğer özellikleridir.
Uygulama alanları: Moleküler Biyoloji, Proteomiks gibi alanda DNA, RNA, Protein jel görüntülemede kullanılmaktadır.
 


WESTERN BLOT

Western blot, kompleks bir karışım içerisinde spesifik bir proteinin tanınması ve bu proteinin miktarını öğrenmek için kullanılan bir tekniktir.

CİHAZ   : TRANS-BLOT® TURBO™ TRANSFER SYSTEM

MARKA : BIO RAD

MODEL Teknik Özellikleri:
Hızlı transfer özelliği ile mini ve midi jellerden 3 dakikada aktarım gerçekleşmektedir.
Tek bir uygulamada 1-4 mini veya 1-2 midi jelle çalışılabilmektedir.
Aktarım koşullarını özelleştirme imkânı ile uygulamada kolaylık sağlamaktadır.

Uygulama alanları:
Protein ekspresyon seviyelerinin belirlenmesi, immünolojik ve biyokimyasal analizler ile protein-protein ve protein-ligand etkileşimlerinin analizinde kullanılan bir uygulamadır.

İZOELEKTRİK ODAKLAMA (Bio-RadProtean i12 IEF Cell)

CİHAZ   : İZOELEKTRİK ODAKLAMA

MARKA : BIO RAD

MODEL  : PROTEAN I 12 IEF CELL

İzoelektrik odaklama yönteminde, protein yüklemesi yapılan jel bir pH gradyanına sahiptir. Jele elektrik akımı verildiğinde, proteinler hareket etmeye başlar. Her protein yüksüz olduğu pH' de jel üzerindeki hareketini durdurur. Proteinler izoelektrik noktalarına göre bu şekilde ayrıştırılabilirler. İzoelektrik odaklama genelde iki boyutlu jel elektroforezi tekniğinin ilk adımı olarak kullanılır.

Teknik Özellikler

  • The PROTEAN i12 IEF cell cihazı ile 7, 11, 13, 17, 18, 24 cm odaklama tepsileri içerisinde 1–12 IPG şeritleri koşturulabilir

  • Odaklama tepsisindeki her bir kanal ayrı olarak çalıştırılabilir. Bu özellik sayesinde farklı örneklerle, farklı pHgradiyentleriyle ve farklı protokollerle cihazın çalışması mümkündür.

  • Dokunmatik ekranı sayesinde, protokoller kolayca hazırlanılabilir, önceden çalışılmış protokoller internal hafızada saklandığı için kolayca bulunabilmektedir.

  • Odaklanma tepsisi ve elektrotlar her türlü jel konfigürasyonuna uyum göstermektedir.


Uygulama alanları

  • Proteomiks, Moleküler Biyoloji ve İmmünoloji gibi alanlarda protein profilinin görüntülenmesi

  • Biyomarker buluşları

  • Fonksiyonel proteomiks çalışmaları