OMÜ Kurupelit Kampüsü Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Atakum / Samsun

GC-MS

30.04.2020
GC-MS

 

TEMEL PRENSİPLER

GC-MS sistemi çok bileşenli karışımlardaki analitlerin belirlenmesinde, gaz fazında bulunan ya da gazlaştırılabilen numunelerin kütle kromatografik yöntemle ayrımı ve spektrumlarının alınması aracılığıyla ileri seviye (organik, inorganik ve biyolojik) moleküler yapı tayinlerinde, kalitatif ve kantitatif çalışmalar için kullanılan yüksek performanslı ve yüksek hızlı bir gaz kromatografisi kütle spektrometresi sistemidir.

Gaz kromatografisinde karışımdaki maddeler birbirinden ayrıldıktan sonra iyonlaştırarak kütle spektrometresinde karşımdaki maddelerin kütlelerine bağlı olarak analitler tayin edilir.

CİHAZIN ÖZELLİKLERİ
  • İyonizasyon voltajı; 10-200 Ev
  • Kütle Aralığı; m/z 1.6-1050 amu
  • Tarama hızı en az 12.500 amu/saniye
  •  Pirolizer Cihazı 1600C -8000C
KULLANIM ALANLARI

GC-MS Kimya Endüstrisi, Gıda Endüstrisi, Polimer Endüstrisi, İlaç Endüstrisi, Petrokimya Endüstrisi, Yağ Endüstrisi, Parfüm Endüstrisi, Çevre Laboratuvarları vb. alanlarda üretilen malzemelerin, piyasada kullanılan ya da üretilen malzemelerin içeriğindeki maddelerin miktarının kalitatif ve/veya kantitatif analizini yapmak amacıyla kullanılır.

ÖRNEK ÇALIŞMALAR

 

Bilgi ve proforma talepleriniz için bizi arayabilirsiniz: