OMÜ Kurupelit Kampüsü Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Atakum / Samsun

FTIR (Spektrometre Cihazı )

30.04.2020
FTIR (Spektrometre Cihazı )

 

TEMEL PRENSİPLER

Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi (FTIR), bir tür titreşim spektroskopisidir. FTIR matematiksel Fourier dönüşümü yöntemi ile ışığın infrared yoğunluğuna karşı dalga sayısını ölçen bir kimyasal analitik yöntemdir. Elektromanyetik ışık dizisinin kızıl ötesi bölgesi 14000 cm-1 ile 10 cm-1 arasındadır ve yakın dalga boylu kızıl ötesi (NIR; 4000~14000 cm-1), orta dalga boylu kızıl ötesi (MIR; 400~4000 cm-1) ve uzak dalga boylu kızıl ötesi (FIR; 4~400 cm-1) olmak üzere üç ana bölgeden oluşmaktadır. IR ışınları molekülün titreşim hareketleri tarafından soğurulmaktadır. Matematiksel Fourier dönüşümü spektroskopisinde ışıma şiddeti, zamanın bir fonksiyonu olarak alınır. Her boyunu ayrı ayrı tarama gerekmeksizin hızlı ve yüksek çözünürlükte spektrumlar elde edilebilir. Bu yöntem ile, moleküler bağ karakterizasyonu yapılarak; katı, sıvı, gaz veya çözelti halindeki organik bileşiklerin yapısındaki fonksiyonel gruplar, iki bileşiğin aynı olup olmadığı, yapıdaki bağların durumu, bağlanma yerleri ve yapının aromatik ya da alifatik olup olmadığı belirlenebilir.

FT-IR Malzeme Karakterizasyonu için en sık kullanılan yöntemlerden biridir. Analiz süresinin kısa olması, elde edilen detaylı bilgiler, analizleri gerçekleştirmek için herhangi bir sarf malzeme maliyetinin olmaması bu yöntemi oldukça avantajlı kılmaktadır.

CİHAZIN ÖZELLİKLERİ
 • Spektrum Aralığı: 8,000-340 cm-1
 • Çözünürlük: 0.9 cm-1
 • Dalgaboyu Doğruluğu: 0.01 cm-1
 • Fotometrik Doğruluk: 0.1 % T
 • Dedektör: Digitect, DLATGS
 • Ağırlık: 37 kg
 • Software:OPUS
 • Laser: HeNe laser
 • Atr: Platinum
 • FTIR Cihazı, bağlantı aparatı ile SDTQ600 Cihazına bağlanabilir ve bu sayede Termogravimetri analizi sırasında açığa çıkan gazlar transfer hattı kullanılarak FTIR cihazına yönlendirilir ve çıkan gazların analizi FTIR spektrumlarından belirlenir.
KULLANIM ALANLARI

FTIR spektroskopisi her türlü organik ve inorganik maddeler, plastikler, polimerler,  harmanlar, dolgu maddeleri, boyalar, kauçuklar, kaplamalar, reçineler ve yapışkanlar gibi bileşikleri hızla ve kesin olarak tespit etmek için kullanılır. Tasarım, imalat ve arıza analizi dahil olmak üzere ürün ömrünün her aşamasında uygulanabilir. Bu, ürün geliştirmede, kalite kontrolünde ve problem çözmede çalışan bilim insanları ve mühendisleri için yararlı bir araçtır. Diğer kullanım alanları ise şunlardır:

 • Malzeme tanımlama ve doğrulama
 • Kopolimer ve harman değerlendirmesi
 • Katkı tanımı ve miktarı
 • Kirleticilerin tanımlanması – dökme ve yüzey
 • Moleküler parçalanma değerlendirmesi
 • Temel ilaç araştırması ve yapısal açıklama
 • Formül geliştirme ve doğrulama
 • Tekstil tanımlama: elyaf, kaplama ve kalıntılar
 • Materyallerin kalite kontrol işlemleri
 • İki farklı ürün karşılaştırarak benzerlik oranlarının hesaplanması
 • Ürün bulaşkanlarının tanımlanması
 • Kütüphaneden tarama yapılarak bilinmeyen yapıların tespiti
 • Yapı içindeki fonksiyonel grupların incelenmesi
 • Bileşenler içindeki maddelerin miktar tayini
 • Tersine mühendislik uygulamaları
 • Hammadde kalite kontrolü

FTIR Cihazında dipol momenti olan her türlü numunenin grafiği çekilerek, kimlik tanımlaması yapılabildiği için, FTIR cihazı sözel bölüm harici tüm fakültelere hitap etmektedir.

ÖRNEK ÇALIŞMALAR

 

Bilgi ve proforma talepleriniz için bizi arayabilirsiniz: