OMÜ Kurupelit Kampüsü Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Atakum / Samsun

Dinamik Mekanik Analiz (DMA)

30.04.2020
Dinamik Mekanik Analiz (DMA)

 

TEMEL PRENSİPLER

Dinamik Mekanik Analiz (DMA), malzemeleri özellikle tanımlamak için kullanılan bir tekniktir. Bir numuneye yer değiştirme uygular ve dökme malzemenin kontrollü bir sıcaklık ortamında mekanik cevabını ölçer. Yani, numuneye sinusoidal fonksiyona benzer, zamana ve frekansa bağlı olan mekanik bir kuvvet uygular ve numunenin tepkisini ölçer. Ayni zamanda numunenin sıcaklığı da değiştirilerek numunenin enerji depolama ve kayıp modüllerinin sayısal olarak değişimi de izlenebilir.

DMA, sıcaklığa bağlı visko-elastik özellikleri kaydeder ve numuneye salınan bir güç uygulayarak elastisite modülü ve sönümleme katsayısını belirler. DMA, diğer mekanik cihazlardan iki şekilde ayrılır. Birincisi, gerilme test cihazları sadece elastik parçacıklara odaklanır. İkincisi, gerilme test cihazları, doğrusal viskoelastik aralığın dışında çalışır. DMA ise viskoelastik aralığın içinde çalışır ve ayrıca yapılara daha duyarlıdır.

CİHAZIN ÖZELLİKLERİ
 • Maksimum yük: 18 N
 • Minimum yük: 0.0001 N
 • Frekans aralığı: 0.01 ile 200 Hz
 • Sıcaklık aralığı: -150 ile 600 °C
 • Isıtma hızı: 0.1 ile 20 °C/dak
KULLANIM ALANLARI

DMAQ800 Cihazı:

 • Metalik malzemeler
 • Polimerler ve polimer karışımları
 • Köpükler
 • Çözeltiler
 • Kompozitler ve nanokompozit malzemeler
 • Elastomerler ve Katılar gibi

geniş aralıkta malzemelerin kuvvet, gerilim, gerinim, frekans ve sıcaklık ölçümleri gibi fiziksel özelliklerini tayin eden, analitik aletlerdir. Malzemelere uygulanan mekanik stres nedeni ile deforme edilirken uygulanan kuvvete göre yer değiştirmedeki faz kayması ölçülerek enerji kaybı özellikleri tayin edilir.

ÖRNEK ÇALIŞMALAR

 

Bilgi ve proforma talepleriniz için bizi arayabilirsiniz: