OMÜ Kurupelit Kampüsü Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Atakum / Samsun

Jel Görüntüleme Sistemi

06.04.2020
Jel Görüntüleme Sistemi

CİHAZ : JEL DÖKÜMANTASYON SİSTEMİ, MARKA : BIO RAD, MODEL : CHEMİDOC

TEMEL PRENSİPLER

DNA’nın, PCR Ürünlerinin ve Restriksiyon Enzim Kesim Ürünlerinin Agaroz Jel Elektroforezi sonucu elde edilen jelin EtBr ile boyandıktan sonra jeldeki bantların analizi için görüntülenmesini sağlar.

RNA’nın FA-Agaroz Jel Elektroforezi sonucu elde edilen jelin EtBr ile boyandıktan sonra jeldeki bantların analizi için görüntülenmesini sağlar.

Proteinlerin PAGE ya da SDS-PAGE Elektroforezi sonucu elde edilen jelin Coomassie Brilliant Blue ile boyandıktan sonra jeldeki bantların analizi için görüntülenmesini sağlar.

Western, Southern ve Northern Blotlama işlemleri sonrası mebranların spesifik boyalar ile boyandıktan sonra membranlardaki bantların analizi için görüntülenmesini sağlar.

CİHAZIN ÖZELLİKLERİ

Stain-free teknolojisine sahiptir. Yüksek hassasiyette blot görüntülemesi kaliteli fotoğraf çekimi ve kullanım kolaylığı dikkat çeken diğer özellikleridir.

KULLANIM ALANLARI

Uygulama alanları: Moleküler Biyoloji Proteomiks gibi alanda DNA RNA Protein jel görüntülemede kullanılmaktadır.

ÖRNEK ÇALIŞMALAR

 

CİHAZ: WESTERN BLOT MARKA : BIO RAD, MODEL : TRANS-BLOT® TURBO™ TRANSFER SYSTEM

TEMEL PRENSİPLER

Western blot kompleks bir karışım içerisinde spesifik bir proteinin tanınması ve bu proteinin miktarını öğrenmek için kullanılan bir tekniktir.

CİHAZIN ÖZELLİKLERİ

Hızlı transfer özelliği ile mini ve midi jellerden 3 dakikada aktarım gerçekleşmektedir.
Tek bir uygulamada 1-4 mini veya 1-2 midi jelle çalışılabilmektedir.
Aktarım koşullarını özelleştirme imkânı ile uygulamada kolaylık sağlamaktadır.

KULLANIM ALANLARI

Protein ekspresyon seviyelerinin belirlenmesi immünolojik ve biyokimyasal analizler ile protein-protein ve protein-ligand etkileşimlerinin analizinde kullanılan bir uygulamadır.

ÖRNEK ÇALIŞMALAR

 

CİHAZ : İZOELEKTRİK ODAKLAMA, MARKA : BIO RAD, MODEL : PROTEAN I 12 IEF CELL

TEMEL PRENSİPLER

İzoelektrik odaklama yönteminde protein yüklemesi yapılan jel bir pH gradyanına sahiptir. Jele elektrik akımı verildiğinde proteinler hareket etmeye başlar. Her protein yüksüz olduğu pH’ de jel üzerindeki hareketini durdurur. Proteinler izoelektrik noktalarına göre bu şekilde ayrıştırılabilirler. İzoelektrik odaklama genelde iki boyutlu jel elektroforezi tekniğinin ilk adımı olarak kullanılır.

CİHAZIN ÖZELLİKLERİ
  • The PROTEAN i12 IEF cell cihazı ile 7 11 13 17 18 24 cm odaklama tepsileri içerisinde 1–12 IPG şeritleri koşturulabilir
  • Odaklama tepsisindeki her bir kanal ayrı olarak çalıştırılabilir. Bu özellik sayesinde farklı örneklerle farklı pHgradiyentleriyle ve farklı protokollerle cihazın çalışması mümkündür.
  • Dokunmatik ekranı sayesinde protokoller kolayca hazırlanılabilir önceden çalışılmış protokoller internal hafızada saklandığı için kolayca bulunabilmektedir.
  • Odaklanma tepsisi ve elektrotlar her türlü jel konfigürasyonuna uyum göstermektedir.
KULLANIM ALANLARI
  • Proteomiks Moleküler Biyoloji ve İmmünoloji gibi alanlarda protein profilinin görüntülenmesi
  • Biyomarker buluşları
  • Fonksiyonel proteomiks çalışmaları
ÖRNEK ÇALIŞMALAR

 

 

Bilgi ve proforma talepleriniz için bizi arayabilirsiniz: